Vogelrijk

Een groot deel van de Bovenkerkerpolder is aantrekkelijk voor weidevogels. Het is een van de belangrijkste Noord-Hollandse weidevogelgebieden en weidevogels broeden hier met succes. Om dit broedsucces te vergroten is een deel van de polder nog vriendelijker ingericht voor de weidevogels.

Elk voorjaar wordt hiertoe de waterstand verhoogd. Om het land ook met een hogere waterstand bewerkbaar te houden zijn er dammen en een kavelpad aangelegd. Daarnaast zijn er natuurvriendelijke oevers waar de vogels kunnen foerageren. Dit project is een groot succes geworden. Het is een voorbeeld van het vergroten van de natuurwaarden van het agrarische landschap in samenwerking met agrariërs.

Het aantal hectaren dat uiteindelijk is ingericht bedraagt 62. Dit is ruim drie keer zo veel als oorspronkelijk beoogd. De positieve effecten op de weidevogelstand zijn goed merkbaar en het jaar 2013 is een absoluut recordjaar. Amstelland heeft mede hierdoor haar positie als kernweidevogelgebied versterkt.

Als een van de weinige gebieden in Nederland weet Amstelland haar weidevogelstand op peil te houden. Het project wordt uitgevoerd door ANV De Amstel in nauwe samenwerking met de Stichting Beschermers Amstelland.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s