Verbredingsactiviteiten

Ons beleid m.b.t. het gebruik maken door boeren van de verbredingskansen die de nabije stad biedt, is het faciliteren door de beschikbaarstelling van Maike van de Maat.

Dit beleid heeft zichtbaar succes. In de afgelopen jaren is het aantal verbredende bedrijven toegenomen. Waar mogelijk geven wij publiciteit aan de activiteiten (website, nieuwsbrief, Amstellanddag, QR fietsroutes).

Voorstel is nu om de synergie door samenwerking tussen deze bedrijven te stimuleren. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van brochuremateriaal voor particulieren en bedrijven waarin de mogelijkheden voor verblijf, vergaderen en ontspanning in Amstelland worden gepromoot.

De bedrijven zullen het zelf moeten doen. Onze rol beperkt zich tot het nemen van het initiatief (een bijeenkomst voor alle verbreders) en het beschikbaar stellen van een budget voor het ontwikkelen van foldermateriaal. Alleen adviezen tot verbreding die voldoen aan de doelstellingen van het Landschapsfonds worden gehonoreerd. Dus geen verhuur van schuren, geen paardenstallingen en alleen recreatie die niet ten koste gaat van het landschap, de rust en de ruimte.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s