Stichting Landschap Amstelland

De Stichting Landschap Amstelland beheert het Landschapsfonds Amstelland. Dit Landschapsfonds is verbonden met de streekrekening van de Rabobank. Met de streekrekening biedt de Rabobank aan bedrijven en instellingen een praktische en laagdrempelige mogelijkheid om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, door Maatschappelijk Verantwoord te sparen.

Toekenning van nieuwe projecten

Nieuwe projecten Voor het toekennen van projectgelden uit het Landschapfonds Amstelland zijn criteria opgesteld (zie hier onder). De criteria hebben het karakter van richtlijnen en hoeven niet allemaal van toepassing te zijn. Voor meer informatie:  info@landschapamstelland.nl Klik hier voor het aanvraagformulier.   Criteria Voor het toekennen van projectgelden uit het Landschapsfonds Amstelland zijn criteria opgesteld….

Amstellanddag

De tiende Amstellanddag wordt gevierd op 5 juni 2016! http://www.amstellanddag.nl Amstelland: Een schitterend groen veenweidegebied met rivieren als blauwe linten door een weids eeuwenoud landschap. De Amstellanddag is de perfecte gelegenheid voor de vele omwonenden uit de stedelijke omgeving de rust en de ruimte, de openheid, de natuur en de cultuurhistorie aan den lijve te…

Vogelrijk

Een groot deel van de Bovenkerkerpolder is aantrekkelijk voor weidevogels. Het is een van de belangrijkste Noord-Hollandse weidevogelgebieden en weidevogels broeden hier met succes. Om dit broedsucces te vergroten is een deel van de polder nog vriendelijker ingericht voor de weidevogels. Elk voorjaar wordt hiertoe de waterstand verhoogd. Om het land ook met een hogere…

Boerderij-educatie

Het is voor heel veel kinderen (en volwassenen) een openbaring wat er zoal op het platteland te beleven is. Met veel passie ontvangen de boerderijen diverse schoolgroepen voor een programma boerderijeducatie. De belangstelling is groot. Leerkrachten zijn enthousiast over de manier waarop er invulling wordt gegeven aan het programma. Door de bijdrage van het Landschapsfonds…

Boerenhekken

Het Amstellandfonds heeft bijgedragen aan een mooier, vitaler en beter beleefbaar maken van Amstelland. Recent is een project afgesloten waarbij stichting Beschermers Amstelland in goed overleg met de betrokken boeren ervoor heeft gezorgd, dat op 10 mooie zichtlocaties verspreid over de polders in Amstelland nu een fraaie houten boerenlandhek staat.  Het laatste en tiende hek…

Verbredingsactiviteiten

Ons beleid m.b.t. het gebruik maken door boeren van de verbredingskansen die de nabije stad biedt, is het faciliteren door de beschikbaarstelling van Maike van de Maat. Dit beleid heeft zichtbaar succes. In de afgelopen jaren is het aantal verbredende bedrijven toegenomen. Waar mogelijk geven wij publiciteit aan de activiteiten (website, nieuwsbrief, Amstellanddag, QR fietsroutes)….

QR-Routekaart

De routekaart heeft vier fietsroutes langs bezienswaardigheden in Amstelland, daar waar paaltjes zijn geplaatst met een QR code, leesbaar met een smartphone en verbonden met de website van Oneindig Noord-Holland. Klik hier voor de kaarten    

Picknicktafels

Picknicktafels Er zijn 5 picknicktafels geplaatst in Amstelland. Ondanks een minimale eigen bijdrage  voor het plaatsen van een zeer aantrekkelijke picknickset, vonden we slechts drie ondernemers die erin geïnteresseerd waren, naast de twee sets in het park van Wester-Amstel. Een aantal ondernemingen gaf aan dat ze net nieuw meubilair hadden en daarom niet direct geïnteresseerd…